คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ถือเป็นพื้นฐานหลักที่สำคัญในการเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษ หรือต้องการพัฒนาฝึกฝนภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการฟังภาษาอังกฤษ การพูดภาษาอังกฤษ หรือแม้แต่จะอ่านจะเขียนก็ต้องมีความรู้ในเรื่องของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ยิ่งมีความรู้เรื่องคำศัพท์มากเท่าไหร่ ยิ่งทำให้สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นมากขึ้นเท่านั้น และใช้ได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ถูกจุดมุ่งหมายในการใช้ ในการพูด โดยที่ไม่ต้องพูดอ้อมค้อมวกไปวนมา และไม่ทำให้การสื่อสารผิดพลาด ดังนั้นผู้เรียนภาษาอังกฤษจึงควรศึกษาคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มพูนคำศัพท์ให้แก่ตนเองอยู่เสมอและนี่คือคลังคำศัพท์ที่คุณสามารถเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ คลายข้อสงสัย เพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ความหมายเหมือนกัน หรือไม่รู้ว่าจะใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษคําไหนในสถานการณ์ใด เว็บไซต์ “คำศัพท์.com” นำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษมากมายๆ และความหมายของคำศัพท์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ไว้ให้ครบถ้วนอย่าลืมเข้ามาอ่านและฝึกฝนบ่อยๆ แล้วคุณจะเก่งภาษาอังกฤษแน่นอน