คำศัพท์ คำอุทาน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอุทาน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Exclamation อ่านว่า เอกซฺคละเมเชิน แปลว่า คำอุทาน)

คำอุทาน ภาษาอังกฤษ คำอ่าน ออกเสียงว่า คำแปล (คำอุทานภาษาไทย)
aha อาฮา อะฮะ
alas อะแลส อนิจจา
bravo บราโว ไชโย
brrr บรือ บรื๋อ
hey เฮ่ เฮ้
hmm ฮืม ฮืม
hurrah ฮูรา ไชโย
ooh อู โอ้
oops อุพสฺ อุ๊ย
ouch เอาชฺ โอ๊ย
phew ฟิว เฮ้อ
rats แรทสฺ โธ่เอ๊ย
uh-oh อะ-โฮ โอ๊ะโอ
urgh เอิรกฺ อ๊าย, เฮ้ย
whoa โว ใจเย็นๆ, หยุดก่อนๆ
wow ว้าว ว้าว
yuck ยัค อี๋, แหวะ

อยากเก่งภาษาอังกฤษ? คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ

วิดีโอ เรียนภาษาอังกฤษ ประจำวัน

ฝึกพูดภาษาอังกฤษใช้ได้จริง คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ตื่นนอน จนถึงเข้านอน