โกหก ภาษาอังกฤษ พูดว่าอะไร คำอ่าน ตัวอย่างประโยค

โกหก ภาษาอังกฤษ ใช้คำว่า lie อ่านว่า ไล แปลว่า โกหก, หลอกลวง, พูดเท็จ

– ทำไมต้องโกหก ภาษาอังกฤษ พูดว่า Why do you lie?

– คุณโกหกฉันทำไม ภาษาอังกฤษ พูดว่า Why do you lie to me?

– ฉันเกลียดคนโกหก ภาษาอังกฤษ พูดว่า I hate liars.
[liar อ่านว่า ลายเออะ แปลว่า คนโกหก, คนหลอกลวง, คนพูดเท็จ]

Are you lying to me?
แปลว่า คุณ(กำลัง)โกหกฉันหรือเปล่า

Don’t trust him – he’s lying.
แปลว่า อย่าเชื่อเขา เขา(กำลัง)โกหก

I suspect she lies about her age.
แปลว่า ฉันสงสัยว่าหล่อนโกหกเรื่องอายุของหล่อน

อยากเก่งภาษาอังกฤษ? คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ