ตําแหน่งงาน ภาษาอังกฤษ ตำแหน่ง ต่างๆ (Job title & Position)

ตำแหน่งงานภาษาอังกฤษ ชื่อเรียกตำแหน่งงานต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ (Job title & Position)  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับโครงสร้างบริษัท โครงสร้างแผนก และเงื่อนไขต่างๆ ของที่ทำงาน แต่โดยหลักสากลมีการเรียกชื่อตำแหน่งงานภาษาอังกฤษ ตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ * Officer หมายถึง ตำแหน่งพนักงาน, เจ้าหน้าที่ระดับทั่วไป, พนักงานระดับล่าง * Sales หมายถึง การขาย […]

คําศัพท์บรรยายคน บอกลักษณะบุคคล พร้อมคำอ่าน คำแปล

คําศัพท์บรรยายคน คําศัพท์บรรยายลักษณะบุคคล (Describing People) คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับใช้เขียนประโยค แต่งประโยคบรรยายคุณลักษณะ บรรยายลักษณะต่างๆ ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็น รูปร่าง สีผิว สีผม สีตา นิสัย สิ่งที่เป็นหรือสิ่งที่มีอยู่บนร่างกายคนๆ นั้น สำหรับการบรรยายลักษณะที่ต้องการพูดถึงหลายอย่าง หลายลักษณะ มีการเรียงลำดับคำอย่างไร คลิกอ่าน >> การเรียงลำดับคำคุณศัพท์ รายการคำศัพท์บรรยายคน ลักษณะบุคคล […]

คำศัพท์ ป้ายจราจรภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

เครื่องหมายจราจร ภาษาอังกฤษ (Traffic Sign) ป้ายจราจร ภาษาอังกฤษ เรียกว่าอะไร อ่านว่าอะไร มีอะไรบ้างที่ควรรู้ ทั้งป้ายจราจรสัญญาณเตือน บางป้ายสำหรับให้ข้อมูล หรือป้ายบังคับ เช่น ต้องเลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา หรือป้ายจราจรบอกว่าห้ามทำต่างๆ มาดูกันว่าภาษาอังกฤษ เรียกป้ายจราจรเหล่านี้อย่างไร จากศัพท์ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล ป้ายจราจรภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่าน ป้ายจราจรภาษาอังกฤษแปลไทย […]

No Image

มีด ภาษาอังกฤษ ประเภทต่างๆ พร้อมคำอ่าน คำแปล

มีด ภาษาอังกฤษ โดยปกติแล้วในภาษาอังกฤษจะเรียกมีดว่า knife (ไนฟฺ) ส่วนมีดทำอาหารที่ใช้ในห้องครัวก็จะเรียกว่า kitchen knife และมีดพกที่มีขนาดเล็กและสามารถเข้าไปอยู่ในกระเป๋าเสื้อได้จะเรียกว่า pocket knife (พอค’คิท-ไนฟฺ) และใบมีดซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของมีด เรียกว่า blade ส่วนดาบที่ใช้ในกีฬาฟันดาบหรือใช้ในสนามรบ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียกว่า sword Cook’s knife (คุคสฺ-ไนฟฺ)หรือ kitchen knife (คิช’เชิน-ไนฟฺ) […]

No Image

ธัญพืช ภาษาอังกฤษ ชนิดต่างๆ พร้อมคำอ่าน คำแปล

ธัญพืช ภาษาอังกฤษ ชนิดต่างๆ ที่ควรรู้จัก บทเรียนภาษาอังกฤษนี้ จะเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับเมล็ดธัญพืช (grain) ซึ่งเป็นส่วนประกอบของ cereal (ธัญพืชที่มักนำมาทานเป็นอาหารเช้า) คําศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐานที่ควรรู้ wheat (วีทฺ) n. ข้าวสาลี barley (บาร์’ลีย์) n. ข้าวบาร์เลย์ oat (โอท) n. ต้นโอ๊ต,ข้าวโอ๊ต corn […]

หน่วยนับอาหาร ภาษาอังกฤษ (คำนามนับไม่ได้)

หน่วยอาหาร ภาษาอังกฤษ คำนามนับไม่ได้ ใช้หน่วยนับอย่างไร? คำศัพท์อาหารและเครื่องดื่มภาษาอังกฤษ เป็นคำนามที่นับไม่ได้ (Uncountable noun) ดังนั้นจึงต้องอาศัยหน่วยสำหรับนับจำนวน บทเรียนนี้จะสอนภาษาอังกฤษเรื่อง หน่วยคำนามนับไม่ได้เกี่ยวกับอาหาร อาหารและเครื่องดื่มแต่ละประเภท ภาษาอังกฤษจะมีหน่วยการนับแตกต่างกันออกไป เช่น เต้าหู้ 1 ก้อน แป้ง 1 ถุง ขนมปัง 1 แผ่น ซึ่งมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจดังนี้ A […]

แสดงความพอใจ ภาษาอังกฤษ บอกว่ายินดี ปลื้มใจ ชอบใจ

การพูดแสดงความพอใจ ภาษาอังกฤษ การบอกว่าชอบ ยินดี ดีใจกับเรื่องอะไร คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่บ่งบอกถึงความพอใจได้แก่คำว่า pleasure (เพลส’เชอะ) และ delight (ดิไลทฺ’) คำว่า pleasure เป็นการแสดงออกทางด้านความรู้สึกที่พึงพอใจและปีติยินดี ตัวอย่างเช่น ถ้าเราบริจาคอะไรบางอย่างให้กับผู้อื่นจิตใจของเราก็จะรู้สึกดีและมีความสุข คือมีความสุขหรือยินดีที่ได้ทำ ในสถานการณ์แบบนี้ภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า pleasure เมื่อเทียบกับคำศัพท์ว่า delight จะเป็นการเน้นในแง่ของความดีใจความเบิกบานใจ ซึ่งเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาจากในใจของเราเอง ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ […]

คำทับศัพท์ ภาษาอังกฤษ 200 คำ ที่ใช้บ่อย

คำศัพท์ภาษาต่างๆ ที่ใช้อยู่ในโลก แต่ละภาษาย่อมมีคำศัพท์จากภาษาอื่นปะปนอยู่ด้วยไม่มากก็น้อย เพราะชาติที่ใช้ภาษาต่างๆ เหล่านั้นจำเป็นต้องติดต่อสื่อสารกัน บางทีคำศัพท์ในภาษาหนึ่งอาจไม่มี ก็ยืมคำศัพท์ภาษาอื่นมาใช้ เช่นในภาษาไทย ก็มีการยืมคำจากภาษาต่างประเทศมาเช่นเดียวกัน ตัวอย่างคําว่าคอมพิวเตอร์ ก็เป็นคำยืม เป็นคำทับศัพท์ เพราะเมื่อก่อนคนไทยไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้ และก็ไม่ได้สร้างขึ้นมาเอง เมื่อมีการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาจากต่างประเทศ ก็จึงใช้คำเดิมในภาษาของต่างชาติ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่แพร่หลายไปทั่วโลก ชาติต่างๆ รวมทั้งไทยก็นำภาษาอังกฤษเข้ามาใช้อย่างมากมาย เพราะบางคำเมื่อทำการแปลเป็นภาษาไทยแล้ว อาจจะทำให้อ่านยาก ออกเสียงยาก เข้าใจยาก หรือทำให้รู้สึกแปลกเวลาพูด จึงไม่นิยมใช้คำศัพท์นั้นเป็นภาษาไทย […]

คำศัพท์ TOEIC 100 คำ ที่ต้องรู้ สำหรับเตรียมสอบโทอิค

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องรู้ สำหรับใช้สอบ TOEIC (โทอิค) 100 คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ต้องรู้ มีดังต่อไปนี้ พร้อมคำอ่าน คำแปล และบอกหน้าที่ของคำ (part of speech) อย่างครบถ้วน สำหรับเริ่มต้นเตรียมตัวสอบโทอิค คำศัพท์ TOEIC ภาษาอังกฤษ accountant (อะเคา’เทินทฺ) n. นักบัญชี, สมุหบัญชี. -accountantship n. […]